#
Študija primera

Dobra uporabniška izkušnja razbremeni uporabnike in zaposlene

Dobra uporabniška izkušnja razbremeni uporabnike in zaposlene
  • Razvoj digitalnih orodij in storitev
  • Oblikovanje in razvoj spletnih strani
  • Analiza in optimizacija spletnih strani
Spletno izpolnjevanje vlog je tudi za manj vešče uporabnike lahko bistveno lažje od izpolnjevanja fizičnih vlog.

»Trud, ki ga ne vložimo v poenostavitev vsebine in procesov, dobesedno preložimo na uporabnika.«
Maša Crnkovič Vodja analitike in uporabniške izkušnje

Napake pri načrtovanju uporabniške izkušnje lahko ovirajo tudi zaposlene

Eko sklad omogoča pridobivanje subvencij in ugodnih kreditov za okoljske naložbe fizičnim osebam, podjetjem in javnim institucijam. Vsa dokumentacija in vloge za pridobitev subvencije ali kredita so na voljo na spletni strani, vendar je bilo njihovo iskanje tako težavno, da so imeli težave celo zaposleni na Eko skladu.

Identificiranje problemov z uporabniškim testiranjem

Kako kompleksno je bilo iskanje vlog za splošne uporabnike, smo izkusili tudi sami. V ekipi, ki je sodelovala pri prenovi spletne strani, se še nihče ni srečal z okoljskimi naložbami in spodbudami zanje. To je pomenilo, da smo se ob obisku strani znašli v podobni situaciji kot večina uporabnikov, ki stran obišče prvič. Navidezno pomanjkljivost smo obrnili v svoj prid in sami postali testni uporabniki. Izvedli smo temeljito analizo spletne strani, popisali vse napake pri uporabniški izkušnji in se prenove lotili z naslednjimi cilji:

  • poenostaviti dostop do ustreznih subvencij in kreditov
  • zmanjšati število klicev strank, ki so posledica slabe uporabniške izkušnje in pomanjkljivih informacij na spletni strani
  • omogočiti izpolnjevanje vlog po spletu
  • povečati število ustrezno izpolnjenih vlog za subvencije in kredite

Do ustrezne vloge z nekaj kliki

Večina obiskovalcev spletno stran Eko sklada obišče s ciljem najti vlogo za subvencijo ali kredit. Na stari spletni strani je uporabnikom (predvsem fizičnim osebam, ki se redko ukvarjajo z okoljskimi naložbami) prvo oviro pri iskanju vlog predstavljalo poimenovanje kategorij za filtriranje rezultatov in velikost posameznih kategorij. Iskanje vlog smo poenostavili s filtrom, ki upošteva različne nivoje poznavanja okoljskih naložb pri uporabnikih in kar najbolj zoži število prikazanih rezultatov.


Na levi strani staro filtriranje, na desni novo. Večje število in jasno poimenovanje kategorij uporabnikom olajšata iskanje vlog.

SLIKA 1 SLIKA 1

Digitalizacija vlog za pridobitev subvencije in kredita

Posamezna vloga Eko sklada običajno pokriva več različnih okoljskih naložb. V praksi to pomeni, da uporabnik izpolni le del vloge, ki se nanaša na njegovo okoljsko naložbo. Na vlogi v fizični obliki to ni bilo jasno, z digitalizacijo vlog pa smo ta problem rešili.

Vloga
Uporabnik izpolni le del vloge, ki se nanaša na njegovo okoljsko naložbo

Enak princip smo uporabljali skozi celotno strukturo vloge, kar pomeni, da se uporabniku za izpolnjevanje vloge ni več treba poglobiti v javni razpis, število pravilno izpolnjenih vlog pa se je posledično povečalo.


Delo na spletni strani se nikoli zares ne zaključi

Nekatere cilje smo s prenovo že dosegli. Uporabniki do vlog dostopajo lažje, prav tako jih lahko izpolnijo po spletu. Z implementiranimi rešitvami smo število »klicev na pomoč« že zmanjšali, z optimizacijo vlog pa želimo rezultate še izboljšati.

Na podlagi novega testiranja z uporabniki bomo vlogam dodali uporabne namige (tooltips, hint text, error messages ...). Ti bodo uporabnikom odvzeli še en del bremena pri izpolnjevanju vlog, z večjim številom pravilno izpolnjenih vlog pa bodo še dodatno razbremenili zaposlene na Eko skladu.


Povežite se s svojimi strankami
Kontaktirajte nas