#
Študija primera

Identiteta znamke, ki odraža njeno poslovno vizijo

  • Analiza trga in konkurence
  • Optimizacija večkanalnih komunikacij
  • Temelji blagovne znamke
  • Celostne korporativne podobe
  • Funkcionalna integracija
Identiteta znamke, ki odraža njeno poslovno vizijo
Konsolidacijo znamke smo pospremili s prvo dinamično vizualno identiteto v Sloveniji.  

Središče poslovne filozofije niso izdelki, ampak uporabniki

Telekom Slovenije je v procesu funkcionalne integracije konsolidiral svojo ponudbo in vse svoje storitve združil pod enotno krovno blagovno znamko. Potreba po spremembi poslovnega modela izhaja iz spoznanja, da središče poslovne filozofije ne morejo biti več produkti, temveč njihovi uporabniki, ki z razvojem komunikacijske tehnologije pričakujejo tudi nove oblike svobode.

Iz treh znamk nastane ena

Izdelali smo program konsolidacije znamke, koncipirali novo poslanstvo in vizijo znamke, oblikovali novo korporativno podobo in strategijo komuniciranja, s katero Telekom Slovenje izraža tudi novo poslovno vizijo: “Svojo prihodnost vidimo v družbi, v kateri vsak posameznik lahko piše svojo lastno zgodbo, misli svojo misel, sanja svoje sanje, uživa svojo svobodo.”

Telekom Slovenije konsolidacija blagovnih znamk slika

Svoboda vizualne podobe

Posameznik in družba bivata v živem in dinamičnem odnosu. Zato se nova korporativna podoba pojavlja v dinamičnih vizualnih oblikah, je nenehno v gibanju, omogoča številne aplikativne možnosti in širok izrazni spekter. Skupaj z uporabnikom neprestano spreminja svoje oblike, vendar nikoli ne izgubi svoje identitete. Živi svobodno.

Telekom CGP City Light - slika

Svoboda v oblikovanju izdelkov in storitev

Prednost ima tisti, ki zna odgovoriti na našo neusahljivo potrebo po svobodi. Zato naša vizija razvoja globalnih komunikacij temelji na odprtosti, pretočnosti, fleksibilnosti, nadgradljivosti, Totalna svoboda v sestavljanju izdelkov, storitev in paketov so ključni za uspeh pri uporabniku. Dostopnost za vsako potrebo, za vsako prilagoditev, za vsako drugačnost. Individualne prilagoditve in maksimalna fleksibilnost. Več svobode zmeraj pomeni tudi več komunikacije.

Kaj smo dosegli?

1 > 3

Kapital združene znamke Telekom Slovenije je presegel vsoto posameznih znamk SiOL-a, Mobitela in Telekoma.

Povežite se s svojimi strankami
Kontaktirajte nas