#
Študija primera

Kampanja, ki rešuje življenja

Kampanja, ki rešuje življenja
  • Kreativna zasnova in produkcija integriranih kampanj
  • Strategija odnosov z javnostmi
  • Video vsebine
  • Novinarske konference
  • Pisanje člankov in advertorialov
  • Strategija pojavljanja na družbenih omrežjih
  • Sodelovanje z vplivneži
S kampanjo, ki je Slovencem približala občutke ljudi, ki zbolijo za krvnim rakom, smo za 17 % presegli zastavljeni cilj vpisov v register potencialnih darovalcev. 

Večji register, večje možnosti za preživetje

V Sloveniji za različnimi oblikami krvnega raka letno zboli kar 3000 ljudi, presaditev krvotvornih matičnih celic pa je pogosto njihova edina možnost za preživetje. Čeprav je postopek darovanja povsem enostaven, je število potencialnih darovalcev upadlo na kritično raven. Da bi slovenski register ostal del mednarodnega, ga je bilo do konca leta 2017 napolniti z vsaj 3.000 novimi potencialnimi darovalci.

Občutek nemoči je ciljno skupino spodbudil k vpisu na seznam

Osrednji del integrirane kampanje sta predstavljala digitalno komuciranje in terensko delo, s pomočjo edinstvene novinarske konference pa smo v času kampanje dosegli tudi skoraj 300 novinarskih prispevkov.

Čustvena komunikacija je ciljni skupini približala občutke nemoči, s katerimi se soočajo oboleli za rakom. Neposreden ton komuniciranja s pozivom k reševanju življenj, pa je k vpisu na seznam spodbudil 3.600 novih potencialnih darovalcev.

Daj se na seznam - Slika

Nagrade

SOF

velika nagrada v kategoriji družbeno dobro neprofitnih, nevladnih ali vladnih organizacij 2017

SOF

zlato priznanje v kategoriji neposredno komuniciranje 2017


Kaj smo dosegli?

3.600

novih vpisov v register potencialnih darovalcev

17 %

presežen cilj novih vpisov v register

10x

presežen povprečni letni vpis v register

Povežite se s svojimi strankami
Kontaktirajte nas