#
Študija primera

Postavimo strategijo in jo uresničimo

  • Načrtovanje dolgoročnega razvoja digitalnih storitev
  • Strategija nakupne izkušnje
  • Načrtovanje nakupne poti
  • Temelji blagovne znamke
  • Celostne korporativne podobe
  • Razvoj programov zvestobe
  • Strategija digitalne transformacije
  • Arhitektura in pozicioniranje znamke
  • Funkcionalna integracija
Postavimo strategijo in jo uresničimo
Vzajemna je z našo pomočjo postala prva in edina zavarovalnica v Sloveniji, ki naše zdravje ne le zavaruje, ampak nam pomaga zanj tudi skrbeti.

Najprej nova strategija, potem nova podoba

V letu 2014 smo se lotili prenove celostne podobe Vzajemne. A to ni bila le lepotna prenova, vodstvo zavarovalnice je namreč dobro razumelo, da je sprememba podobe posledica sprememb v strategiji njenega obnašanja. Zasnovali smo strategijo, ki temelji na novem razumevanju vloge napredne zdravstvene zavarovalnice, ki je močneje vpeta v vsakdan sodobnega človeka.  

Varuh zdravja za vse

Ambicija Varuha zdravja je, da postane naš stalni spremljevalec, nekdo, ki nam s pozitivnimi spodbudami pomaga živeti polno in zdravo. Zato njegovega delovanja nismo omejili le na zavarovance Vzajemne, ampak smo v letu 2017 odprli spletno telovadnico varuhzdravja.si, v kateri lahko brezplačno treniramo vsi.

Varuh zdravja slika

Zdrava spodbuda – tudi za rast Vzajemne

Varuh zdravja je z odprtjem telovadnice in drugimi aktivnostmi postal pomembna točka stika zavarovalnice z zavarovanci in vsemi, ki se nas teme skrbi za lastno zdravje dotaknejo. Prek aktivnosti in relevantnih vsebin vodi dialog s ciljnimi skupinami in za Vzajemno ustvarja nove poslovne priložnosti.

Povežite se s svojimi strankami
Kontaktirajte nas