#
Komunikacija

Odnosi z javnostmi (PR)

Povezujemo za dolgoročnost odnosov s ključnimi javnostmi.
  • Strategija odnosov z javnostmi
  • Korporativno komuniciranje
  • Interno komuniciranje
  • Produktni PR
  • Krizni odnosi z javnostmi
  • Odnosi z mediji

Dobro tlakovana pot je osnova

Podjetja, ki se zavedajo, da je redna dvosmerna komunikacija s ključnimi javnostmi nujna, lažje rešujejo krizne situacije in dosegajo zvestobo svojih partnerjev, zaposlenih, kupcev ... Odnosi z javnostmi namreč niso zgolj v službi obveščanja, informiranja in »vklapljanja« v času, ko je komunikacija za potrebe podjetja nujna, temveč so tisti, ki gradijo trdne poti zaupanja, po katerih nadaljnje komunikacije nato tečejo.

Presodimo, kdaj je njegova vstopna točka

Aktivnosti odnosov z javnostmi so strateško vključene v integrirano komunikacijo. Z njimi lahko pričenjamo našo zgodbo, pripravljamo ozračje za vrhunec komuniciranja ali preprosto podporno spremljamo osrednjo komunikacijo s podrobnejšimi, pojasnjevalnimi in bolj dvosmernimi aktivnostmi. Včasih so aktivnosti »higienske narave«, drugič bistvene za osveščanje in prepričevanje ene ali vseh vaših ključnih javnosti: zaposlenih, medijev, lokalne skupnosti, finančne javnosti, kupcev ...

PR na kile? Nikoli!

Pridobivanje zaupanja med podjetjem in javnostjo, njegovo negovanje in vzajemna nadgradnja so tisto, k čemur težimo pri snovanju vsakega PR projekta. Zato PR-a ne razumemo kot nekaj, kar lahko naročiš na kile, temveč tisto, kar zahteva tesno ter dolgoročno sodelovanje. Pripravo načrta aktivnosti diktirajo naša kreativnost, taktičnost ter relevantnost v korporativnem komuniciranju, odnosih z mediji, produktnemu PR-u, ter v odnosih z zaposlenimi, splošno javnostjo ali lokalno skupnostjo. 

Za vas bomo pripravili natančen posnetek obstoječega stanja (klime in učinkovitosti odnosov), pripravili potrebno komunikacijsko infrastrukturo, tudi za primer kriznih situacij, kratkoročne in dolgoročne komunikacijske načrte ter v tesnem sodelovanju z vašim timom izvajali zastavljene aktivnosti za dosego postavljenih ciljev.Želite ustvariti učinkovit komunikacijski načrt?
Kontaktirajte nas