#
Futura DDB digital

Proces razvoja digitalnega produkta

1. Analiza in delavnice z deležniki

V prvi fazi s pomočjo analize in delavnice z vsemi ključnimi deležniki zberemo informacije, ki jih potrebujemo za učinkovito načrtovanje spletne strani ali aplikacije. Na delavnici vsi ključni predstavniki vašega podjetja podajo svoje mnenje - tako zagotovimo, da končni digitalni produkt ustreza potrebam vseh deležnikov in je usklajen s poslovnimi cilji podjetja. 

2. Načrtovanje uporabniške izkušnje (UX)

V tej fazi smo osredotočeni na razumevanje potreb, želja in omejitev uporabnikov spletne strani ali aplikacije, saj nam to služi kot vodilo pri procesu načrtovanja in razvoja. Tako dosežemo, da digitalni produkti niso le vizualno privlačni, temveč tudi enostavni za uporabo in razumevanje. To vodi do boljše uporabniške izkušnje s produktom, večjega zadovoljstva strank in navsezadnje do poslovnega uspeha.

3. Načrtovanje vsebin 

Zavedamo se pomena privlačne in učinkovite vsebine za spletne strani. Zato pričnemo s skrbnim načrtovanjem vsebinske stragije in oblikovanjem osnovne vsebinske zgodbe, pri čemer upoštevamo vaše poslovne cilje in ciljno publiko. Naša ekipa izkušenih piscev nato pripravi vse posamezne vsebine in besedila, ki učinkovito posredujejo ključna sporočila, odražajo vaše podjetje in prepričajo uporabnike. 

4. Žični načrti in testiranje z uporabniki

Žični načrti oz. “wireframi” so ključni korak v postopku oblikovanja, saj zagotavljajo jasen vizualni prikaz postavitve, strukture in funkcionalnosti spletne strani ali aplikacije. V tej fazi se osredotočimo na pot uporabnika in funkcionalnost posameznih elementov, zato žični načrti ne vsebujejo vizualnih oblikovnih elementov. Zastavljen proces oz. »user flow« testiramo z uporabniki, tako prepoznamo morebitne težave glede uporabnosti in zagotovimo, da produkt izpolnjuje potrebe ciljne skupine. 

5. Oblikovanje spletne strani

Po usklajeni strukturi in funkcionalnostih digitalnega produkta se lahko posvetimo oblikovanju vizualnih elementov spletne strani ali aplikacije — na primer postavitev, gumbi, ikone in drugi interaktivni elementi, s katerimi uporabnik komunicira. Oblikovalci so odgovorni za splošni videz in način delovanja spletne strani. Poleg vizualne privlačnosti morajo zagotoviti tudi njuno preprosto uporabo, zato tesno sodelujejo z oblikovalci uporabniške izkušnje.

6. Programiranje, vnos vsebine in tehnično testiranje

Ta faza je bistvena za razvoj in vzdrževanje spletne strani ali aplikacije. Medtem, ko programiranje ustvari temelj in funkcionalnost, vnos vsebin zagotavlja, da spletna stran nudi ustrezne in dragocene informacije uporabnikom. S tehničnim testiranjem pa zagotovimo, da produkt deluje v skladu s pričakovanji in izpolnjuje tehnične zahteve.

7. Gostovanje, vzdrževanje in redno posodobljanje 

Ključno je, da so digitalni produkti uporabnikom vedno na voljo, funkcionalni in varni. Gostovanje zagotavlja potrebne vire in prostor za shranjevanje, da je spletna stran lahko dostopna na spletu. Z vzdrževanjem poskrbimo za pravilno delovanje produkta, z rednimi posodobitvami pa, da je spletna stran oziroma aplikacija posodobljena z najnovejšimi funkcijami in varnostnimi popravki.

Z lansiranjem digitalnega produkta se prične njegovo življenje. Na njem je potrebno nenehno delati in ga nadgrajevati — tako vsebinsko kot tehnično. Predvsem pa je ključno, da sproti zbiramo podatke in analiziramo sledi, ki jih puščajo uporabniki; tako namreč ugotovimo, ali smo dosegli željene cilje. 

8. Testiranje z uporabniki

Testiranje z uporabniki je pomembno, saj oblikovalcem in razvijalcem omogoča zbiranje dragocenih povratnih informacij dejanskih uporabnikov. Tako zagotovimo, da je končni izdelek uporabniku prijazen in izpolnjuje potrebe ciljne publike. V pomoč je lahko tudi pri odkrivanju težav z uporabnostjo v začetnih fazah razvoja, kar lahko dolgoročno prihrani čas in sredstva.Kako smo pomagali našim strankam?

Povežite se s svojimi strankami
Kontaktirajte nas